EDURIO PLATFORMAS ABONĒŠANA

EDURIO PLATFORMAS ABONĒŠANA

EDURIO JAUNĀS APTAUJAS 2020./2021.M.G.

EDURIO PLATFORMAS ABONĒŠANA

Edurio-platform-dashboard-2020

Abonējiet Edurio šajā mācību gadā un izmantojiet jaunās aptaujas atbilstoši izglītības aktualitātēm. Jums būs pieejamas arī visas iepriekš izstrādātās un aprobētās Edurio aptaujas gan par skolas organizācijas kultūru, gan sadarbību ar vecākiem, aptaujas pirmsskolām un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, u.c.

Aktuālās aptaujas Edurio platformā 

Aktuālās aptaujas Edurio platformā

Pieejamas aptauju bibliotēkā skolām un pirmsskolām, kuras abonē Edurio.

Final_kartina_Edurio_majaslapa_jaunais_pasvertejums_2021
Final_kartina_Edurio_majaslapa_padzilinatas_attalinatas_macibas

Izmantojiet vērtīgos aptauju datus lēmumu pieņemšanā!

Izmantojiet vērtīgos aptauju datus lēmumu pieņemšanā!

Izmantojiet vērtīgos aptauju datus lēmumu pieņemšanā!

Izmantojiet aptauju datus lēmumu pieņemšanā!

Edurio piedāvā pilna servisa aptauju platformu - visu, kas nepieciešams, lai nonāktu no idejas par aptauju, līdz vērtīgiem un ērti pielietojamiem rezultātiem.

Edurio aptauju bibliotēkā ir vairāk nekā 20 augstas kvalitātes aptauju, ērta aptauju aizpildīšana no dažādām ierīcēm, autorizēšanās ar E-klases vai Mykoob pasi vai piekļuve atverot interneta saiti, interaktīvi rezultāti, filtrēšana, salīdzināšana, pašvaldības un Latvijas vidējie rezultāti.

poll_filling
edurio_web_1

Saņemiet ieguvumus, lietojot Edurio arī pašvaldībā!

Parasti mēs slēdzam līgumu ar pašvaldībām uzreiz par vairākām skolām un pirmsskolām, jo arī pašvaldībām ir būtiski saņemt datus par iestādes vidi, drošības sajūtu, mācību procesu, skolotāju profesionālo pilnveidi un citām izglītības iestādes funkcijām. Pašvaldība kā izglītības iestādes dibinātājs vismaz reizi divos gados izvērtē skolas un pirmsskolas un to vadītājus, un arī tam ir nepieciešami dati.

Saņemiet ieguvumus, lietojot Edurio arī pašvaldībā!

Parasti mēs slēdzam līgumu ar pašvaldībām uzreiz par vairākām skolām un pirmsskolām, jo arī pašvaldībām ir būtiski saņemt datus par iestādes vidi, drošības sajūtu, mācību procesu, skolotāju profesionālo pilnveidi un citām izglītības iestādes funkcijām. Pašvaldība kā izglītības iestādes dibinātājs vismaz reizi divos gados izvērtē skolas un pirmsskolas un to vadītājus, un arī tam ir nepieciešami dati.

Saņemiet ieguvumus, lietojot Edurio arī pašvaldībā!

Parasti mēs slēdzam līgumu ar pašvaldībām uzreiz par vairākām skolām un pirmsskolām, jo arī pašvaldībām ir būtiski saņemt datus par iestādes vidi, drošības sajūtu, mācību procesu, skolotāju profesionālo pilnveidi un citām izglītības iestādes funkcijām. Pašvaldība kā izglītības iestādes dibinātājs vismaz reizi divos gados izvērtē skolas un pirmsskolas un to vadītājus, un arī tam ir nepieciešami dati.

Ieguvumi lietojot Edurio arī pašvaldībā

Parasti mēs slēdzam līgumu ar pašvaldībām uzreiz par vairākām skolām un pirmsskolām, jo arī pašvaldībām ir būtiski saņemt datus par iestādes vidi, drošības sajūtu, mācību procesu, skolotāju profesionālo pilnveidi un citām izglītības iestādes funkcijām. Pašvaldība kā izglītības iestādes dibinātājs vismaz reizi divos gados izvērtē skolas un pirmsskolas un to vadītājus, un arī tam ir nepieciešami dati.

 

Edurio abonēšanas maksa

Maksa (bez PVN) tiek aprēķināta uz vienu gadu un tā sastāv no: 

 • fiksētās maksas par iestādi - 50 EUR
 • un maksas pēc iestādes izmēra
  • 1 EUR x skolēnu skaits
  • 0,80 EUR x pirmsskolēnu skaits 

Piem. Summas aprēķins iestādei ar 250 skolēniem:
50 EUR + 1 EUR x 250 = 300 EUR + PVN

Piedāvājums abonēšanas gada maksai profesionālās ievirzes izglītības iestādēm (piem. mūzikas, mākslas, sporta skolām), ja pašvaldība abonē Edurio visām vispārizglītojošām izglītības iestādēm.

 • līdz 100 audzēkņiem - 100 EUR + PVN
 • 101 - 300 audzēkņi - 200 EUR + PVN
 • virs 300 audzēkņiem - 300 EUR + PVN
abonesanas-maksa-scheme
Teacher Planning

Kas ir iekļauts abonēšanas maksā?

 • iespēja veikt aptaujas neierobežotā daudzumā. Ja Edurio tiek lietots arī Jūsu pašvaldībā, šī maksa iekļauj arī pašvaldības aptauju veikšanu.
 • visa Edurio standarta funkcionalitāte, tai skaitā, papildinājumi un uzlabojumi, kuri laika gaitā tiek izstrādāti.
 • lietotāju tehniskais atbalsts tiešsaistes čata un e-pastu formātā.


Kas ir iekļauts abonēšanas maksā?

 • iespēja veikt aptaujas neierobežotā daudzumā. Ja Edurio tiek lietots arī Jūsu pašvaldībā, šī maksa iekļauj arī pašvaldības aptauju veikšanu.

 • visa Edurio standarta funkcionalitāte, tai skaitā, papildinājumi un uzlabojumi, kuri laika gaitā tiek izstrādāti.

 • lietotāju tehniskais atbalsts tiešsaistes čata un e-pastu formātā.

Šobrīd aktuālās aptaujas Edurio platformā

Jums būs pieejamas visas Edurio izstrādātās aptaujas - par sadarbība ar vecākiem, par mobingu, par organizācijas kultūru, pašnovērtējuma ziņojuma izstrādei, jaunā satura ieviešanas izvērtēšanai, u.c. 

Tālākie soļi Edurio platformas abonēšanai

Nosūtiet savu kontaktinformāciju vai aizpildītu tabulu ar saviem datiem uz gatis.narvaiss@edurio.com un mēs Jums nosūtīsim papildus informāciju, lai varam noslēgt līgumu un Jūs varat sākt lietot Edurio platformu.

Biežāk uzdotie jautājumi 

Vai līgumu slēdz uz mācību gadu vai uz kalendāro gadu?
Atkarībā no skolas vai pašvaldības iespējām un budžeta plānošanas varam slēgt gan uz mācību gadu, gan uz kalendāro gadu, gan arī sākot no brīža, kad nolemjat par aptauju nepieciešamību, piem. no marta līdz martam.

Vai ir iespējas izmēģināt platformu, lai praktiski saprastu tās lietošanu?
Saprotam, ka visas iespējas var redzēt tikai sākot lietot Edurio, tāpēc jauniem klientiem mēs piedāvājam 2 iespējas:

 1. Slēgt līgumu uz pilnu gadu, bet pirmo 3 mēnešu laikā iespēju vienpusēji lauzt līgumu, neko nemaksājot.
 2. Pirmajā gadā slēgt līgumu uz īsāku periodu, bet ne īsāku par 3 mēnešiem, proporcionāli samazinot summu.

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio