Aptauja pirmsskolas skolotājiem

Jaunā mācību satura ieviešana pirmsskolā

csm_skola2030_logo_1d50393bed

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti. Satura konsultanti: Arita Lauka (Skola2030 Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides vadītāja, Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Maziņš kā jūra” dibinātāja), Daina Kājiņa (Privātas pirmsskolas "CreaKids" vadītāja) un Kristīne Boitmane. (Ventspils Pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" vadītāja)
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un pirmsskolu vadībai.
Respondenti: Skolotāji.
Mērķis: Izmērīt jaunā mācību satura ieviešanas progresu pirmsskolā. Saprast, kā jūtas pedagogi, vērtējot savu un savas pirmsskolas darbu kopumā un noskaidrot, kāds vēl atbalsts būtu nepieciešams.

Aptauju anotācija

Ar šo mācību gadu Latvijas pirmsskolas sāk īstenot kompetenču pieeju mācību saturā. Lai veiksmīgi nonāktu galamērķī, visām iesaistītajām pusēm ir jābūt pārliecinātām ne tikai par to, ka esam uz pareizā ceļa, bet arī jāgūst pārliecība par savām zināšanām un prasmēm jauno saturu īstenot. Tāpēc šajā pārmaiņu procesā ļoti būtiski ir ik pa laikam atskatīties uz paveikto un izvērtēt, kā mums iet - cik tālu esam tikuši un kādi uzlabojumi vēl ir nepieciešami. 

Aptaujas rezultāti pirmsskolas vadībai un Izglītības pārvaldei sniegs vērtīgu informāciju par jaunā mācību satura ieviešanas progresu un to, kā šajā procesā savu individuālo un savas pirmsskolas kopumā gatavību vērtē paši skolotāji.  Kas ir pirmsskolas stiprās puses? Kas ir galvenie ir izaicinājumi? Kāda palīdzība skolotājiem ir nepieciešama no pirmsskolas vadības un pašvaldības, lai spētu pilnvērtīgi īstenot jauno mācību saturu? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kuri tiek apskatīti aptaujā. 

Iesakām: 
Aptauju iesakām veikt atkārtoti ik pēc noteikta laika perioda, piemēram, katra semestra beigās. Rezultātu salīdzināšana palīdzēs konsekventi sekot līdzi pirmsskolas izaugsmei un jau laicīgi plānot nepieciešamo atbalstu skolotājiem.  

Pirmsskolas vadībai iesakām aptaujas rezultātus pārrunāt ar visu kolektīvu. Tas palīdzēs skolotājiem atskatīties uz paveikto, ieraudzīt pirmsskolas stiprās puses un kopīgi vienoties par jomām, kas vēl jāuzlabo.

Jautājumu piemēri no skolotāju aptaujas

Screenshot 2019-10-24 at 16.57.47
Screenshot 2019-10-24 at 16.58.46
Screenshot 2019-10-24 at 16.59.25

Kronvalda bulvāris 4, LV-1010
edurio@edurio.com

 © 2019 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio