IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PAŠVĒRTĒŠANA PĒC JAUNAJIEM 2020./2021.M.G. KRITĒRIJIEM

Izstrādātājs: Edurio Izglītības speciālisti 
Aptaujas rezultāti paredzēti: Izglītības pārvaldēm/nodaļām un skolu vadībai
Respondenti: Skolotāji, skolēni, vecāki
Mērķis: Iegūt iesaistīto pušu novērojumus par izglītības iestādes darbību, pierādījumus un ieteikumus turmākajam darbam.

Aptaujas būs pieejamas 2021. gada pavasarī

Aptaujās jautājumi skolotājiem, skolēniem un vecākiem, lai iegūtu informāciju par skolas darbību kritērijos administratīvā efektivitāte, vadības profesionālā darbība, atbalsts un sadarbība, skolotāju profesionālā kapacitāte.

Aptaujas tiks izstrādātas, balstoties uz jaunajiem MK noteikumiem. Zemāk attēlots slaids no Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Inita Juhņēvičas prezentācijas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības konferencē pašvaldību izglītības speciālistiem 2020. gada 19. augustā.

Aktualitates_2020_2021_macibu_gada (3)

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio