Join Edurio!

Join Edurio!

Join Edurio!

If you wish to be a part of an ambitious, impact-driven EdTech startup which highly values transparency and team well-being, this is the place for you!

Izglītības speciālists

Mūsu mērķis Edurio ir uzlabot izglītības kvalitāti globālā mērogā, palīdzot ikvienai skolai regulāri ieklausīties skolēnu, vecāku un skolotāju redzējumā un veicinot datos balstītu rīcību. Edurio strauji aug - Latvijā Edurio lieto jau vairāk kā 500 skolās un mēs sadarbojamies ar skolām arī citās pasaules valstīs.

Atbalsts Edurio lietotājiem ir mūsu stiprā puse un, palielinot spēkus šajā jomā, mēs meklējam izglītības speciālistu ar pieredzi darbā skolā, pirmsskolā vai citās izglītības organizācijās. Tev būs  jāiedziļinās Latvijas izglītības aktualitātēs un galvenajās tendencēs (jaunais Skola2030 saturs un pieeja, iekļaujoša izglītība, utt.). Jāstrādā pie mūsu aptauju izstrādes, sekojot līdzi gan aktualitātēm izglītībā, gan arī pašvaldību un skolu individuālajām vajadzībām. Tāpat arī Tavos darba pienākumos būs rezultātu analīze (Edurio platformā un MS Excel) un ziņojumu gatavošana mūsu klientiem, veidojot prezentācijas un rakstveidā.

Sevi veiksmīgi pierādot, mēs Tev piedāvāsim arī izaugsmes iespējas un kopā izskatīsim jomas, kurās Tev būtu interesanti sevi tālāk pilnveidot Edurio komandā.

Galvenie pienākumi

 • Aptauju rezultātu apkopošana, analizēšana un rakstisku secinājumu un pārskatu sagatavošana, sadarbībā ar kolēģiem un Edurio klientiem
 • Sadarbībā ar kolēģiem plānot un izstrādāt aptaujas
 • Sarunu organizēšanas ar jomu ekspertiem, skolēniem, skolotājiem un vecākiem, lai nodrošinātu aptauju kvalitāti un atbilstību mērķauditorijai
 • Sekot līdzi Izglītības aktualitātēm, informēt un pārrunāt tās komandā

Nepieciešamās prasmes

 • Izpratne par Latvijas izglītības sistēmu un skolu vajadzībām

 • Prasme analizēt dažādus datus avotus un aprakstīt tos

 • Labas komunikācijas prasmes gan mutvārdos, gan rakstiski

 • Labas prasmes darbā ar MS Excel

 • Prasme vadīt savu darbu

 • Labas organizatoriskās un plānošanas prasmes

 • Spēja uzņemties iniciatīvu

 • Prasme sadarboties

Ko mēs piedāvājam

 • Pieredzi starptautiskā jaunuzņēmumā ar iespēju ietekmēt izglītības kvalitāti visā pasaulē

 • Atgriezeniskajā saitē balstītu darba vidi, kurā tiek augstu vērtēta caurskatāmība un komandas labklājība

 • Elastīgu darba laiku, vietu un atvaļinājuma plānošanas iespējas

 • Veselības apdrošināšanu

 • Bruto alga: 1200-1380 EUR (balstoties uz līdzšinējo pieredzi), kā arī uzņēmuma akciju opcijas

Ja Tevi uzrunā šī pozīcija, sazinies ar mums, sūtot savu CV uz jurgis.kalnins@edurio.com līdz 12. septembrim!
edurio_open_job_positions

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio