Kontaktinformācija

Edurio LTD filiāle Latvijā

Reģistrācijas numurs: 40203016097

Adrese: Kronvalda bulvāris 4, Rīga, LV-1010

E-pasts: edurio@edurio.com

Lietotāju atbalsts: atbalsts@edurio.com

gatis-circle

Lai uzsāktu sadarbību ar Edurio, uzziniet vairāk un saņemiet Edurio piedāvājumu, rakstot vai zvanot Edurio skolu izaugsmes vadītājam Latvijā, Gatim Narvaišam (gatis.narvaiss@edurio.com; tel. 28368302)

 © 2021 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio