Gizlilik bildirgesi

Okulunuza ve Academies Enterprise Trust (AET) ebeveyn  katılımını geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceğimizi görebilmemiz için daha çok şey öğrenmek istiyoruz, bu yüzden zaman ayırdığınız ve dürüst yanıtlarınız için teşekkür ederiz!

Bu ankette bakım görevlileri ve okul arasındaki iletişim, okulun stratejisine karşı hissedilen güven ve diğer konular hakkında sorular yer almaktadır. Bu anket AET tarafından sürdürülür ve Edurio LTD (Edurio) tarafından yürütülür. 

AET kişisel bilgilerinizi yasal dayanaklı olarak işler ve tüm kişisel bilgilerin işbu anketin amacına uygun bir biçimde işlenmesinde Kontrolcü rolündedir.

Edurio, kişisel bilgilerinizi Edurio ve AET arasındaki sözleşmeye dayanarak işler ve tüm kişisel bilgilerin işbu anketin amacına uygun biçimde işlenmesinde İşleyici rolündedir.

Veri işlemleri Avrupa Birliği sınırları içerisinde gerçekleştirilir.

İşlenen kişisel bilgi türleri

İşbu anketin yürütülebilmesi amacıyla Edurio, çocuğunuzun gittiği okulun adı, telefon numaranız, çocuğunuzun cinsiyeti, çocuğunuzun öğrenci primi durumu, çocuğunuzun okul çağı ve ankete verdiğiniz yanıtlarda yer alan bilgileri işler.

Anonimlik

Ankete verilen tüm yanıtlar anonim tutulur ve sizin kimliğiniz ile bağdaştırılamaz. AET yalnızca anonim hale getirilmiş ve karma anket yanıtlarına erişebilir. Yanıtların anonimliği hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Edurio, anket süresince ortaya çıkabilecek teknik sorunları düzeltmek amacıyla kişisel yanıtlarınıza erişim sağlayabilir. Böyle bir durum olması halinde, Edurio verilere yalnızca yetkili bir Edurio çalışanının erişeceği ve bunun sadece mevcut sorunu düzeltmesi kapsamı ile sınırlı kalacağı hakkında güvence verir.

Veri saklama

Kişisel bilgileriniz Edurio tarafından yalnızca işlenme amacı için gerektiği sürece işlenecek ve saklanacaktır, ama bu süre anketin tamamlandığı tarihten itibaren 12 ayı aşamaz.

Haklarınız

Bilgilerinizin bir kopyasını isteme, bilgilerinizin işlenmesine son verilmesini isteme, bilgilerinize erişimin kısıtlanmasını veya düzenlenmesini ve bilgilerinizin silinmesini isteme haklarına sahipsiniz. Ayrıca, bilgilerinizin başka bir kontrolcüye aktarılmasını talep ederek verilerinizin aktarılabilirliği üzerindeki haklarınızı kullanabilirsiniz.

Edurio kişisel bilgilerinizi ya da analiz sonuçlarını ve değerlendirmeleri üçüncü taraflara aktarmaz veya satmaz.  Bilgileriniz, araştırma, istatistik, pazarlama ve Edurio Hizmetlerini geliştirme amaçlarıyla anonim halde kullanılabilir. 

Yukarıda belirtilmiş veri işleme aktiviteleri hakkında veri koruma denetimi kuruluşu aracılığıyla bir şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

İletişim bilgileri

Yukarıda belirtilen veri işleme aktiviteleri hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz olursa, AET ve Edurio’nun aşağıda ayrıntıları verilen temsilcileri ile temasa geçebilirsiniz:

AET: Amanda Dean, adean@academiesenterprisetrust.org
Edurio: Eliza Luse, eliza.luse@edurio.com

edurio_open_job_positions

Language:

LV
EN

All rights reserved © 2021 Edurio