Polityka Prywatności Ankiety dla Rodziców 

Parent Survey Privacy Notice

Parent Survey Privacy Notice

Dlaczego przeprowadzamy tę ankietę? 

Jak Państwo wiedzą, szkoła Państwa dziecka jest częścią United Learning Trust - grupy szkół w całej Anglii. 
 
Głównym celem tego badania jest zrozumienie opinii rodziców na temat różnych aspektów szkoły i nauki ich dziecka, oraz zebranie szczegółowych informacji na temat: 

  • Jak rodzice postrzegają szkołę swojego dziecka z punktu widzenia obsługi klienta; 
  • Jakości komunikacji i partnerstwa ze szkołą; 
  • W jaki sposób rodzice wspierają edukację swoich dzieci w domu, włącznie z tym co szkoła może zrobić, by pomóc rodzicom w podjęciu bardziej aktywnej roli. 

Podstawa prawna przetwarzania podanych przez Państwa odpowiedzi 

Nie muszą Państwo wypełniać tej ankiety. Jeśli zdecydują się Państwo odpowiedzieć na pytania, wykorzystamy / przetworzymy Państwa odpowiedzi w sposób, jaki określono poniżej. Naszą podstawą prawną będzie to, że leży to w prawnie uzasadnionym interesie United Learning Trust. 

Naszym warunkiem przetwarzania danych o pochodzeniu etnicznym jest równość szans i traktowania. 

Kim jest Edurio? 

Edurio Ltd to firma zajmująca się ankietami edukacyjnymi, której zlecamy przeprowadzenie naszych corocznych ankiet dla pracowników, rodziców i uczniów. Edurio przechowuje swoje dane na terenie UE. 

Kto ma dostęp do Państwa odpowiedzi? 

Państwa odpowiedzi trafią bezpośrednio do Edurio, a anonimowy zestaw odpowiedzi zostanie udostępniony dyrektorowi szkoły i zespołowi kierowniczemu szkoły Państwa dziecka za pośrednictwem platformy Edurio. Dane odpowiedzi jednej osoby nigdy nie będą ukazane na platformie Edurio i zawsze będą łączone z innymi odpowiedziami by uzyskać grupę co najmniej trzech osób.  

Oznacza to, że szkoła Państwa dziecka nie będzie w stanie Państwa zidentyfikować na podstawie informacji, które Edurio zbiera i udostępnia szkole, chyba że Państwa odpowiedzi zawierać będą informacje, które umożliwią Państwa identyfikację.  

Odpowiedzi, które Państwo podadzą, zostaną również przeanalizowane przez mały zespół osób w centralnym biurze United Learning. Wszelkie oparte na odpowiedziach raporty, które stworzą, nie zidentyfikują Państwa ani Państwa dziecka. Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych ankietowych zarówno w United Learning, jak i w Edurio, mają obowiązek zachowania poufności odpowiedzi. 

Uwaga: jeśli udzielą Państwo odpowiedzi w języku innym niż angielski, będziemy musieli udostępnić je również tłumaczowi. 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa odpowiedzi? 

Zachowamy indywidualne odpowiedzi, których Państwo dostarczą, przez 10 lat. Po usunięciu indywidualnych odpowiedzi, zachowamy ogólne, zagregowane wyniki, abyśmy mieli możliwość porównania wyników tej ankiety z przyszłymi ankietami. 

 Jak uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas informacji?  

Mają Państwo prawo zażądać kopii danych osobowych przechowywanych przez United Learning na swój temat. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt poprzez email company.secretary@unitedlearning.org.uk.

Więcej informacji na temat Państwa praw (do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawa do przenoszenia danych) można znaleźć w informacji o polityce prywatności ucznia i rodzica/opiekuna (Pupil and Parent/Carer Privacy Notice), której kopia znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

Informacje prawne    

  • Administratorem danych szkół prywatnych jest United Church Schools Trust.
  • Administratorem danych dla akademii jest United Learning Trust. 
  • United Learning to nazwa operacyjna tych dwóch organizacji charytatywnych. 
  • Podmiotem przetwarzającym dane jest Edurio. 
  • Inspektorem ochrony danych jest Alison Hussain company.secretary@unitedlearning.org.uk
edurio_open_job_positions

Language:

LV
EN

All rights reserved © 2021 Edurio