Despre confidențialitatea sondajului pentru părinți 

Parent Survey Privacy Notice

Parent Survey Privacy Notice

De ce efectuăm acest sondaj?   

După cum știți, școala copilului dumneavoastră face parte din United Learning, un grup de școli de pe tot cuprinsul Angliei.     
Scopul principal al acestui sondaj este acela de a afla care este opinia dumneavoastră în legătură cu diferite aspecte ale școlii și învățării copilului dumneavoastră, și de a aduna informații specifice privind:    

  • Modul în care părinții percep școala copilului, din perspectiva serviciilor pentru clienți. 
  • Calitatea comunicării și a parteneriatului cu școala. 
  • Modul în care părinții susțin educația copiilor acasă, inclusiv ceea ce ar putea face școala pentru a ajuta părinții să adopte un rol mai activ.    

Temeiul juridic al prelucrării răspunsurilor pe care le furnizați     

Nu sunteți obligat(ă) să parcurgeți acest sondaj. Dacă totuși alegeți să răspundeți, vom utiliza/prelucra răspunsurile dumneavoastră după cum se indică mai jos. Temeiul juridic pentru efectuarea sondajului este acela că este în interesul legitim al trustului United Learning.     

Condiția noastră pentru prelucrarea datelor referitoare la apartenența etnică este egalitatea de șanse și tratament.  

Cine este Edurio?  

Edurio Ltd este o companie de sondaje în domeniul educației pe care am contractat-o pentru a administra sondajele noastre anuale privind personalul, părinții și elevii. Edurio își păstrează datele în UE.  

Cine va vedea răspunsurile mele la sondaj?  

Răspunsurile dumneavoastră vor ajunge direct la Edurio și răspunsurile anonimizate vor fi partajate cu directorul și cu echipa de conducere de la școala copilului dumneavoastră prin intermediul platformei Edurio. Datele privind răspunsurile individuale nu vor fi prezentate niciodată pe platforma Edurio și vor fi combinate întotdeauna sub formă de minimum trei răspunsuri individuale.  

Acest lucru înseamnă că școala copilului dumneavoastră nu vă va putea identifica din informațiile pe care le oferă Edurio, cu excepția cazului în care afirmați ceva în răspunsuri care vă identifică.  

Răspunsurile pe care le furnizați vor fi analizate și de o mică echipă de la sediul United Learning. Rapoartele pe care le produc membrii echipei utilizând răspunsurile sondajului nu vă vor identifica pe dumneavoastră sau pe copilul dumneavoastră. Tot personalul care are acces la datele sondajului atât la United Learning, cât și la Edurio are datoria de a menține răspunsurile confidențiale. 

Rețineți că dacă furnizați răspunsurile în altă limbă decât limba engleză, este posibil să fie necesar să le partajăm cu un traducător.   

Cât timp vom păstra răspunsurile dumneavoastră?   

Vom păstra răspunsurile individuale pe care le furnizați timp de 10 ani. Odată ce răspunsurile individuale au fost șterse, vom păstra date agregate, astfel încât să putem compara rezultatele acestui sondaj cu cele ale sondajelor ulterioare.   

Cum puteți accesa informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră?   

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor personale pe care United Learning le deține despre dumneavoastră (solicitare de acces din partea persoanei vizate). Contactați secretarul grupului la adresa company.secretary@unitedlearning.org.uk dacă doriți să vă exercitați acest drept.   

Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră (la rectificare, ștergere, limitare a prelucrării, opoziție la prelucrare și la portabilitatea datelor) se pot găsi în Avizul privind confidențialitatea elevilor și părinților/îngrijitorilor, pe care îl puteți găsi pe site-ul școlii. 

Informații de natură juridică 

  • Operatorul de date pentru școli independente este United Church Schools Trust. 
  • Operatorul de date pentru academii este United Learning Trust. 
  • United Learning este numele sub care activează aceste două organizații caritabile. 
  • Responsabilul cu prelucrarea datelor/împuternicitul este Edurio. 
  • Responsabilul cu protecția datelor este Alison Hussain company.secretary@unitedlearning.org.uk
edurio_open_job_positions

Language:

LV
EN

All rights reserved © 2021 Edurio