Edurio aptaujas

Aptauju jautājumus izstrādājuši mūsu izglītības speciālisti, balstoties gan vietēja, gan starptautiska mēroga pētījumos. Visas aptaujas “pieslīpētas” diskusijās ar Latvijas skolu direktoriem un skolotājiem.

rezultati-mac-1
1
3
skolas pašvērtējuma aptauja
PII pašvērtējuma aptauja
7
6
Vispārīgās aptaujas par situāciju skolā, skolas attīstību un mācību stundām.
5
Jaunais saturs pii
Vispārīgās aptaujas par situāciju skolā, skolas attīstību un mācību stundām.-2
8

Mūsu sadarbības partneri aptauju veidošanā

KRdgw5YU
logo
csm_skola2030_logo_1d50393bed
VIP_ logo
Screenshot 2019-02-14 at 15.11.06
nekluse-001-png-red-04291-500×500

 © 2020 Edurio. Visas tiesības aizsargātas.

 All rights reserved © 2018 Edurio