March 21, 2019Comments are off for this post.

Kādu sadarbību ar vecākiem vēlamies savā skolā, savā pašvaldībā?

Šobrīd jau vairāk nekā 600 skolotāji un 2400 vecāki ir atbildējuši uz Edurio aptaujas jautājumiem par skolas sadarbību ar vecākiem un rezultātos ir novērojamas 2 būtiskas tendences. Pirmkārt, par savstarpējo sadarbību skolotāji vairāk uzsver klātienes tikšanās reizes, bet vecāki - ikdienas komunikāciju, kas, lielākoties ir elektroniska, kā arī sadarbību ar klašu audzinātājiem. Otrkārt, abu iesaistīto pušu atbildes parāda, ka ir jomas, par kurām nav skaidra savstarpējā vienošanās par atbildībām - vecāki norāda, ka tā ir skolotāju atbildība, skolotāji - ka vecāku. Par kurām atbildībām ir vislielākā atšķirība viedokļos? Kā panākt, ka starp skolēnu, vecākiem un skolu ir skaidras atbildības, jeb "spēles noteikumi"? Par to arī šis raksts.

Read more

March 21, 2019Comments are off for this post.

Edurio piedāvā unikālu iespēju savas pirmsskolas aptauju datus salīdzināt ar vidējo rādītāju Latvijā!

Uzzināt un analizēt savus individuālos aptauju rezultātus viennozīmīgi ir aizraujošs un ļoti būtisks process tālākai attīstībai, tomēr reizēm, ieraugot savus rezultātus plašākā pašvaldības vai valsts kontekstā, tiek dota iespēja salīdzināt, vai kādas problēmas neakcentējam par daudz, vai mūsu tradicionāli stiprās puses un priekšrocības nav zudušas un kas ir mūsu unikalitāte lielākā mērogā.

Read more

March 7, 2019Comments are off for this post.

Ieteikumi vecāku iesaistei aptauju pildīšanā pirmsskolām

Uzzināt un analizēt savus individuālos aptauju rezultātus viennozīmīgi ir aizraujošs un ļoti būtisks process tālākai attīstībai, tomēr reizēm, ieraugot savus rezultātus plašākā pašvaldības vai valsts kontekstā, tiek dota iespēja salīdzināt, vai kādas problēmas neakcentējam par daudz, vai mūsu tradicionāli stiprās puses un priekšrocības nav zudušas un kas ir mūsu unikalitāte lielākā mērogā.

Read more

February 21, 2019Comments are off for this post.

6 būtiskākie ieguvumi, kurus mūsu klienti ļoti novērtē.

Edurio piedāvā daudz vairāk nekā TIKAI iespēju veikt aptaujas. Kas Edurio platformā ir tāds, kas nav bezmaksas aptauju rīkiem? Kādus ieguvumus Edurio iespējas sniedz skolām, pirmsskolām un pašvaldību Izglītības pārvaldēm un nodaļām? Iepazīstieties ar 6 būtiskākajiem ieguvumiem, lietojot Edurio, kurus mūsu klienti ļoti novērtē.

Read more

November 5, 2018Comments are off for this post.

Into the Loop: Setting Goals

In this “Into the Loop” series of blogs we will provide you with the tools you need to start using data for school improvement — from the initial self-reflection to the collaboratively designed action plan.

In the previous blog we explored what you might want to consider before taking on a journey of evidence-driven school improvement. This time we start the work by setting clear goals.

Read more